Burse OrtoProfil

Burse Studenți

Bursa OrtoProfil pentru studenții din Târgu Mureș

Conducerea companiei OrtoProfil, reprezentată de dl Frunda György și dr. Boga Ferenc, dorește să premieze excelența în educație și, în același timp, să încurajeze dezvoltarea educațională a studențiilor cu o situație materială modestă. În acest sens, îți oferim șansa de a primi una din cele 5 BURSE în valoare de 100 de euro/lună și care se acordă până la sfârșitul anului universitar.

Orice student înscris în anul universitar 2020 – 2021 într-o instituție de învățământ superior din Târgu Mureș, începând cu anul II de studii.

Studenții interesați trebuie să completeze un FORMULAR DE SOLICITARE, care poate fi găsit la sediul central al companiei OrtoProfil sau solicitat pe adresa de e-mail: tmiklosi@ortoprofil.ro. Totodată, acesta poate fi găsit și la sediul Ligii Studenților din Târgu Mureș.

Bursele OrtoProfil dedicate anului universitar 2020 – 2021 au fost deja acordate. Pentru anul universitar 2021 – 2022, candidaturile pot fi depuse începând cu luna octombrie a anului în curs.

Spor la învățat și succes!

Bursa OrtoProfil

Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă următoarele documente:

1. CV-ul solicitantului și o scrisoare de intenție din care să rezulte situația socială a solicitantului, precum și activitățile universitare și extracurriculare ale acestuia;
2. Formularul de solicitare completat corect și lizibil;
3. Scrisoare de recomandare de la un profesor;
4. Fiecare document justificativ din formularul de înscriere solicitat de finanțator;
5. O expunere scurtă (max. 250 de caractere), referitoare la viziunea solicitanului asupra primilor 5 ani de carieră profesională după finalizarea studiilor.

OrtoProfil Ösztöndíj

Az iratkozáshoz szükséges mappának a következőket kell tartalmaznia:

1. Géppel írt önéletrajz, ami magában foglalja a szociális helyzetet, tudományos diákköri és közéleti előmenetelt;
2. Pontosan és olvashatóan kitöltött pályázati adatlap, ami az OrtoProfil székhelyén vagy az MMDSZ székházban igényelhető;

3. Ajánlólevél egy tanártól;
4. Továbbá minden igazoló okirat, amit a kitöltendő adatlapon megjelöltünk: a szociális helyzetet igazoló iratok, igazolás a tanintézménytől, hogy az illető beiratkozott a 2018-2019-es tanévre, hiteles igazolás az utolsó lezárt tanulmányi év eredményéről, tudományos tevékenységet igazoló iratok, közéleti tevékenység igazolása (ha van), az illető szervezet vezetőjének aláírásával és a szervezet pecsétjével (ha van ilyen) hitelesítve, stb;

5. A pályázóknak be kell mutatniuk (max. 250 szóban), hogy miként képzelik egy szakmai életüket az egyetem, elvégzése után 5 évvel.