Burse OrtoProfil

Bursa OrtoProfil pentru studenții din Târgu Mureș

Conducerea companiei OrtoProfil va oferi, şi în acest an, 5 burse pentru studenții înscrişi la Universităţile din Târgu Mureş, care au o situaţie materială precară şi au obţinut rezultate bune la învăţătură. Valoarea fiecărei burse este de 100 de euro/lună/persoană şi se acordă până la sfârşitul anului universitar.
Orice student înscris în anul universitar 2021/2022 într-o instituție de învățământ superior din Târgu Mureș, începând cu anul II de studiu.
Studenții interesați sunt invitați să completeze un formular tip, care poate fidescărcat de pe pagina www.ortoprofil.ro/bursa.

OrtoProfil

Str. Podeni nr. 44/A, Târgu Mureș

Mobil: 0727 240 387

Liga Studenților Târgu Mureș
Str. Nicolae Grigorescu, nr. 15,
căminul 2 (parter), Târgu Mureș.

Formularul de solicitare trebuie depus până la data de 20 noiembrie 2021.

Bursa OrtoProfil

Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă următoarele documente:

1. CV-ul solicitantului și o scrisoare de intenție din care să rezulte situația socială a solicitantului, precum și activitățile universitare și extracurriculare ale acestuia;
2. Formularul de solicitare completat corect și lizibil;
3. Scrisoare de recomandare de la un profesor;
4. Fiecare document justificativ din formularul de înscriere solicitat de finanțator;
5. O expunere scurtă (max. 250 de caractere), referitoare la viziunea solicitantului asupra primilor 5 ani de carieră profesională după finalizarea studiilor.

OrtoProfil ösztöndíj

Az OrtoProfil vezetősége az idén is ösztöndíjat ajánl fel 5 hátrányos helyzetű, de kiváló tanulmányi eredményeket elérő, bármely marosvásárhelyi felsőoktatási intézmény hallgatója számára. Az egyetemi év végéig folyósítandó ösztöndíj mértéke havi 100 euró személyenként.
A 2021/2022-es egyetemi tanév, bármely marosvásárhelyi felsőoktatási intézményben tanuló, legalább másodéves hallgatója pályázhat.
Az érdekelt hallgatóknak egy elektronikus űrlapot kell kitölteni, amely letölthető a www.ortoprofil.ro/bursa oldalról.

OrtoProfil

Hídvég utca 44/A Marosvásárhely,

Telefon: 0727 240 387

MMDSZ

Nicolae Grigorescu utca, 15 sz.

2-es sz. Bentlakás (földszint)

Jelentkezési határidő 2021. november 20.

OrtoProfil Ösztöndíj

Az iratkozáshoz szükséges mappának a következőket kell tartalmaznia:

1. Géppel írt önéletrajz, ami magában foglalja a szociális helyzetet, tudományos diákköri és közéleti előmenetelt;
2. Pontosan és olvashatóan kitöltött pályázati adatlap, ami az OrtoProfil székhelyén vagy az MMDSZ székházban igényelhető;

3. Ajánlólevél egy tanártól;
4. Továbbá minden igazoló okirat, amit a kitöltendő adatlapon megjelöltünk: a szociális helyzetet igazoló iratok, igazolás a tanintézménytől, hogy az illető beiratkozott a 2018-2019-es tanévre, hiteles igazolás az utolsó lezárt tanulmányi év eredményéről, tudományos tevékenységet igazoló iratok, közéleti tevékenység igazolása (ha van), az illető szervezet vezetőjének aláírásával és a szervezet pecsétjével (ha van ilyen) hitelesítve, stb;

5. A pályázóknak be kell mutatniuk (max. 250 szóban), hogy miként képzelik egy szakmai életüket az egyetem elvégzése után 5 évvel.