POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

POLITICA GENERALĂ DE PROTECȚIE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Pentru societatea ORTOPROFIL PROD ROMÂNIA S.R.L., protecția datelor personale este foarte importantă. Prelucrarea datelor se face în condiții de legalitate, echitate și transparență, cu asigurarea securității adecvate a datelor personale, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale.

Personalul ORTOPROFIL PROD ROMÂNIA S.R.L. respectă cu strictețe cerințele legale în privința protecției datelor și are grijă ca toate operațiunile de prelucrare să fie realizate numai în interesul dumneavoastră.

Prezentul angajament de respectare a confidențialității explică toate aspectele cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și asigură respectarea tuturor principiilor referitoare la prelucrare, stabilite de legislația în vigoare, precum și de Regulamentul (UE) 679/2016 (GDPR).

Pentru orice prelucrare efectuată total sau parțial prin mijloace automatizate, precum și prelucrarea prin alte mijloace decât cele automatizate a datelor cu caracter personal care fac parte dintr-un sistem de evidență a datelor sau care sunt destinate să facă parte dintr-un sistem de evidență a datelor, vă asigurăm că datele dumneavoastră sunt:

 • prelucrate în mod legal, echitabil și transparent;
 • colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri; prelucrarea ulterioară în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice nu este considerată incompatibilă cu scopurile inițiale;
 • adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate;
 • exacte și, în cazul în care este necesar, să fie actualizate vom lua toate măsurile necesare pentru a ne asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt șterse sau rectificate fără întârziere;
 • păstrate într-o formă care permite identificarea dumneavoastră pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele; datele cu caracter personal vor fi stocate pe perioade mai lungi în măsura în care acestea vor fi prelucrate exclusiv în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice;
 • prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.

Serviciile noastre sunt dinamice și introducem frecvent funcționalități noi, ceea ce poate necesita colectarea de informații noi. În cazul în care colectăm date personale cu diferențe față de cele pe care ni le-ați oferit inițial sau aducem modificări modului de utilizare a datelor, vă vom notifica și vom modifica și această politică de confidențialitate, în mod corespunzător.

Website-ul nostru utilizează cookie-uri sau tehnologii similare pentru a asigura cea mai bună experiență pentru dumneavoastră și pentru a analiza trenduri, a administra website-ul, a urmări utilizarea website-ului de către client și pentru a colecta informații demografice despre baza de utilizatori ca întreg.

Cookie-urile sunt mici fișiere text care sunt plasate pe dispozitivul clientului pentru a urmări modul de utilizare a website-ului și a înregistra preferințele clientului. Cookie-urile noastre nu conțin informații care pot identifica persoane.

Colectăm anumite informații, automatizat, prin utilizarea cookie-urilor și a tehnologiilor de urmărire cum ar fi adrese Internet Protocol (IP), tip de browser, Furnizor Internet (Internet Service Provider – ISP), referințe/ieșiri pagini, paginile vizualizate pe site-ul nostru (ex. pagini HTML, grafice), sistem operare, data/ora și/sau seria de click-uri pentru a analiza trendul ca ansamblu și a administra site-ul. Utilizatorii site-ului pot controla folosirea cookie-urilor la nivelul browser-ului, dar dacă utilizatorul decide să dezactiveze cookie-urile, această acțiune va determina o limitare a anumitor caracteristici și funcții în website-ul și serviciile noastre.

Datele dumneavoastră personale vor fi păstrate într-o formă care permite identificarea dumneavoastră pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele.

În această Politică de confidențialitate și protecția datelor cu caracter personal, denumită în continuare Politica, găsiți răspunsuri concrete despre cum sunt colectate și prelucrate datele dumneavoastră personale. Dacă aveți o întrebare sau o nelămurire legată de aspectele prezentate ne puteți trimite întrebările dumneavoastră la adresa ortoprofil@ortoprofil.ro sau la datele de contact furnizate mai jos.

Obiectivele demersului nostru, în ordinea importanței, privind această Politică sunt următoarele:

 1. respectarea dreptului dumneavoastră fundamental la protecția datelor cu caracter personal și la intimitate;
 2. respectarea prevederilor legale privind protecția datelor cu caracter personal;
 3. informarea dvs. completă și corectă cu privire la cine?, ce?, de ce?, unde?, până când? și cum? sunt prelucrate datele dumneavoastră personale, pentru ca dumneavoastră să dețineți, în orice moment, controlul asupra datelor cu caracter personal pe care ni le încredințați spre prelucrare pentru atingerea scopurilor noastre.

Aceasta este versiunea curentă și valabilă în acest moment, fiind actualizată la 15.04.2021

 1. CUM SĂ NE CONTACTAȚI?
 2. CE ACOPERĂ POLITICA NOASTRĂ?
 3. CE TIPURI DE DATE COLECTĂM?
 4. SCOPUL PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
 5. CINE ESTE RESPONSABIL PENTRU COLECTAREA ȘI PRELUCRAREA DATELOR DVS. PERSONALE?
 6. DE LA CINE ȘI CUM COLECTĂM DATELE DVS. PERSONALE?
 7. CARE ESTE TEMEIUL LEGAL PENTRU PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE?
 8. PRELUCRĂM DATELE PERSONALE PENTRU CREAREA DE PROFILURI SAU PENTRU LUAREA DECIZIILOR PRINTR-UN PROCES AUTOMATIZAT?
 9. STOCAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL. DURATA 
 10. CUI DEZVĂLUIM / DIVULGĂM DATELE DVS. PERSONALE?
 11. SUNT DATELE DVS. PERSONALE ÎN SIGURANȚĂ?
 12. SUNTEM CERTIFICAȚI ȘI AM ADERAT LA UN COD DE CONDUITĂ?
 13. CARE SUNT DREPTURILE DVS. GARANTATE DE GDPR?
 14. CUM VĂ PUTEȚI EXERCITA ACESTE DREPTURI?

Datele sunt colectate și prelucrate de ORTOPROFIL PROD ROMÂNIA S.R.L., care este o persoană juridică română, cu sediul în Targu-Mures, Jud. Mures, Str. Podeni nr. 44A, tel: +40-265-263291 | +40-265-208500, email: ortoprofil@ortoprofil.ro, website: https://www.ortoprofil.ro/, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J26/1502/1994, cod unic de înregistrare RO6877197.

Pentru orice probleme legate de protecția datelor cu caracter personal, precum și pentru exercitarea drepturilor dvs. garantate de Regulamentul 679/2016 și de legislația națională în vigoare puteți să contactați Responsabilul desemnat cu protecția datelor personale pe e-mail dpo@ortoprofil.ro sau la sediul nostru, folosind datele de contact din paragraful anterior.

Această Politică produce efecte de la data ultimei actualizării. Ultima actualizare a Politicii produce efecte din data de: 15.04.2021 Politica noastră se aplică website-ului https://www.ortoprofil.ro

Colectăm datele pentru a opera eficient și a vă furniza cele mai bune experiențe legate de produsele noastre. În cazul în care alegeți să nu furnizați date care sunt necesare pentru a furniza un produs sau o caracteristică, există posibilitatea să nu puteți utiliza produsul sau caracteristica respectivă.

Clientul are dreptul de a se opune colectării datelor sale personale și să solicite ștergerea acestora, revocându-și astfel acordul dat pentru prelucrarea datelor sale personale și renunțând, astfel, la orice drept implicit specificat în acesta și fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată pretinde celeilalte daune-interese și în orice moment.

Pentru exercitarea drepturilor conform legislației în vigoare, Clientul se va adresa ORTOPROFIL PROD ROMÂNIA S.R.L.., conform datelor de contact disponibile pe website, valabile la acea dată.

Folosindu-se de formularele disponibile pe website, Clientul are dreptul de a modifica datele pe care le-a declarat inițial pentru a reflecta orice modificare survenită, în cazul în care aceasta există.

ORTOPROFIL PROD ROMÂNIA S.R.L.., se obligă ca datele colectate ale Clientului să fie folosite numai în conformitate cu scopurile declarate și să nu facă publică, să vândă, închirieze, licențieze, transfere etc. baza de date conținând informații referitoare la datele cu caracter personal sau special ale Clientului vreunui terț neimplicat în îndeplinirea scopurilor declarate.

Informații pe care le obținem atunci când folosiți serviciile noastre 

 

Informații despre dispozitivul folosit. Colectăm informații despre dispozitiv (cum ar fi modelul de hardware, versiunea sistemului de operare, identificatorii unici ai dispozitivului și informații despre rețeaua mobilă, inclusiv numărul de telefon, în cazul în care intrați pe site-ul nostru de pe telefon).

 

Informații de jurnal. Când utilizați serviciile noastre, colectăm și stocăm automat anumite informații în jurnalele de pe server. Acestea pot include:

 • detalii despre modul în care ați utilizat serviciul nostru, cum ar fi interogările de căutare;
 • în cazul în care ne contactați telefonic, informații înregistrate în jurnalele de telefonie, cum ar fi numărul de telefon al apelantului, ora și data apelurilor, durata acestora, informațiile de direcționare a mesajelor SMS și tipurile de apeluri;
 • adresa IP;
 • informații despre evenimentele survenite pe dispozitiv, cum ar fi erorile, activitatea sistemului, setările hardware, tipul de browser, limba acestuia, data și ora solicitării dumneavoastră și adresa URL de referință;
 • cookie-uri care pot identifica în mod unic browserul dumneavoastră.

 

Informații despre locație. Putem culege și procesa informații despre locația dumneavoastră reală. Folosim diverse tehnologii pentru a stabili locația, inclusiv adresa IP, semnalul GPS și alți senzori cu ajutorul cărora, de exemplu, noi putem afla informații despre dispozitivele folosite pentru a naviga pe site-ul nostru, punctele de acces Wi-Fi.

 

Datele dumneavoastră personale pe care le colectăm sau le stocăm, nu vor fi prelucrate mai înainte ca:

 • dumneavoastră să vă dați consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
 • prelucrarea să fie necesară pentru executarea unui contract la care dumneavoastră sunteți parte sau pentru a face demersuri la cererea dumneavoastră înainte de încheierea unui contract;
 • prelucrarea să fie necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care ne revine;
 • prelucrarea să fie necesară în scopul intereselor legitime urmărite de către noi sau de o parte terță, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale dumneavoastră, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când este vorba despre datele cu caracter personal ale unui copil sau direct marketing.

Principiile protecției datelor nu se aplică informațiilor anonime, adică informațiilor care nu sunt legate de o persoană fizică identificată sau identificabilă sau datelor cu caracter personal care sunt anonimizate astfel încât dumneavoastră nu sunteți sau nu mai sunteți identificabil. Prin urmare, această politică de confidențialitate nu vizează prelucrarea unor astfel de informații anonime, inclusiv în cazul în care acestea sunt utilizate în scopuri statistice sau de cercetare sau în alte scopuri.

Utilizarea datelor personale

Vom utiliza datele personale numai pentru scopul în care au fost colectate și vom stoca datele numai atât cât este necesar pentru acel scop.

Dacă prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract sau pentru a face demersuri înainte de încheierea unui contract, perioada de utilizare a datelor este întreaga perioada contractuală, precum și 5 ani de la data încetării acesteia.

Dacă prelucrarea se face în baza consimțământului pentru unul sau mai multe scopuri specifice perioada de utilizare a datelor este de 5 ani sau până la retragerea consimțământului. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate înainte de retragerea acestuia. Retragerea consimțământului se face la fel de ușor ca acordarea acestuia, în orice moment, prin:

 • cont direct de către utilizator prin opțiunea „Ștergere cont și date personale” (în cazul datelor personale introduse pentru înregistrarea contului de pe site)
 • simpla dezabonare de la newsletter din mailul de newsletter primit
 • setările privind cookie-urile din Politica de cookie (link) (în cazul cookie-urilor).

ORTOPROFIL PROD ROMÂNIA S.R.L.., nu va opera transferuri de date cu caracter personal către o țară terță sau o organizație internațională.

Dacă nu vreau să furnizez aceste informații?

Nu trebuie să ne furnizați datele dvs. personale. Cu toate acestea, dacă alegeți să nu o faceți, nu vom putea să vă livrăm cele mai bune servicii pe website-ul nostru (de exemplu, nu veți putea să ne trimiteți mesajul dvs., să faceți o comandă sau să ne trimiteți CV-ul dvs. în vederea recrutării).

Vă rugăm să aveți în vedere că anumite informații despre dvs. sunt colectate în mod automat atunci când navigați pe website-ul nostru.

Scopul principal pentru care procesăm datele dumneavoastră personale sunt de a asigura că înțelegerile contractuale dintre noi pot fi implementate în mod corespunzător, astfel încât relația să poată funcționa fără probleme și să respecte cerințele legale, soluționarea disputelor și implementarea acordurilor noastre.

ORTOPROFIL PROD ROMÂNIA S.R.L.., colectează date cu caracter personal, pe paginile website-lui https://www.ortoprofil.ro/, numai cu consimțământul Clientului, în următoarele scopuri:

 • contactarea operatorului prin transmiterea unui mesaj prin intermediul site-ului
 • marketing (direct) – newsletter în format electronic sau sondaje, publicitate;
 • marketing și promovare – comunicare pe canale media și rețele de socializare;
 • scopuri de efectuare de statistici;
 • trimiterea de comunicări, evaluarea comportamentului în mediile online, testare, dezvoltare, utilizare;

ORTOPROFIL PROD ROMÂNIA S.R.L.., colectează date cu caracter personal, pe paginile website-lui https://www.ortoprofil.ro/, pentru încheierea unor contracte la care sunteți parte, sau face demersuri la cererea dvs. pentru încheierea unui contract, în următoarele scopuri:

 • transmiterea de CV-uri prin secțiunea Cariere din site
 • comerț online – efectuare comenzi și onorarea lor
 • efectuare de plăți aferente comenzilor efectuate pe site
 • facturare
 • creare cont de utilizator

ORTOPROFIL PROD ROMÂNIA S.R.L. este operatorul responsabil pentru colectarea și prelucrarea datelor personale prin intermediul site-ului https://ortoprofil.ro/

Colectăm datele dvs. personale direct de la dvs. prin intermediul formularelor și modulelor  cookie pentru care ați optat la deschiderea paginii noastre.

Vom folosi informațiile/datele tale personale în următoarele modalități pe baza următoarelor temeiuri legale:

Scop

Datele Personale prelucrate

Temei Legal

Transmiterea de newsletter (marketing)

·         Adresa de e-mail

Consimțământul prealabil

Transmiterea unui mesaj prin intermediul secțiunii CONTACT

·         Nume și prenume

·         Adresa de e-mail

·         Mesaj

Contract/precontract 

Îmbunătățirea website-ului nostru și experiența utilizatorului.

·         Locația dispozitivului;

·         Adresa IP;

·         Corespondența dintre noi.

Inainte de a utiliza cookie-urile prin intermediul cărora colectăm aceste date, vom obține acordul tău prin intermediul barei de cookie.

Interacțiunea pe social media. Acest lucru ar putea presupune, inclusiv, să îți oferim informații despre produsele noastre, să îți permitem să participi la concursuri și competiții, să îți oferim coduri promoționale, să îți oferim produse gratis și să interacționăm cu tine.

Vei putea de asemenea să primești mesaje private pentru a-ți răspunde la întrebările pe care le ai sau să porți o discuție cu noi în privat.

Te înscrii pentru informații din partea noastră pe rețeaua socială Facebook prin apăsarea butonului LIKE). Site-urile rețelelor sociale permit interacțiunea cu datele tale personale în moduri variate – în general bazate pe nivelul de informații pe care decizi să îl furnizezi (ex. date privind identitatea, date de contact și profil). Prin urmare, cantitatea de date pe care o împărtășești cu noi, prin interacțiune, va fi controlată de tine și de setările de confidențialitate pe care le ai cu fiecare rețea de socializare în parte prin intermediul căreia decizi să interacționezi cu noi.

Date personale prelucrate prin intermediul rețelei de socializare Facebook

-Nume și prenume utilizator Facebook

– Mesaj lăsat prin intermediul paginii de Facebook

– Comentarii la postările noastre

Ți-ai dat consimțământul pentru a folosi datele tale prin interacțiunile pe care le ai cu noi pe social media prin simpla apăsare a butonului LIKE.

Avem de asemenea un interes legitim (creșterea afacerii noastre și analiza strategiei noastre de marketing) având în vedere că ți-ai făcut datele publice și ți-ai exprimat interesul pentru produsele noastre.

Transmiterea de CV-uri în vederea recrutării de noi angajați prin intermediul secțiunii Cariere

Nume, prenume, e-mail, telefon, CV, mesaj

Contract

Stocarea CV-urilor pentru recrutări viitoare

CV și date de contact

Consimțământ

Prelucrarea și livrare comenzii.

·         Numele complet;

·         Adresa de e-mail;

·         Numărul de telefon;

·         Adresa de facturare;

·         Adresa de livrare (dacă este diferită de adresa de facturare);

·         Datele privind plata (număr card, nume pe card, luna și anul expirării cardului, CVV2, CVC2).

·         Observații

·         Capacitatea dispozitivului și modelul comandat

·         CNP

obligațiile noastre contractuale (să îți livrăm produsele) dar și legale (pentru întocmirea facturilor).

Crearea contului de utilizator (marketing – program fidelizare)

Numele complet

E-mail

Parola contului de utilizator

Contract 

Comenzile  

Preferințele personale

Detalii card

Comanda (contractul) clientului

  Prelucrăm datele dvs. personale pentru a vă crea un profil personalizat numai în cazul în care ați acceptat această categorie de cookie.

  Stocăm datele dumneavoastră cu caracter personal atât timp cât este necesar pentru a furniza produsele și a desfășura tranzacțiile pe care le-ați solicitat sau în alte scopuri esențiale, precum respectarea obligațiilor legale, soluționarea disputelor și implementarea acordurilor noastre. Durata de stocare pentru diferitele tipuri de date este prevăzută în Nomenclatorul arhivistic al societății disponibil la sediul operatorului.

  Deoarece aceste necesități pot varia în funcție de tipurile de date prelucrate pentru scopuri diferite, perioadele reale de retenție pot varia semnificativ. Criteriile utilizate pentru a determina perioadele de retenție cuprind:

  • menținerea și îmbunătățirea performanței produselor, menținerea în siguranță a sistemelor noastre și menținerea de înregistrări de business și financiare corespunzătoare, conform legislației în vigoare;
  • perioada pentru care dumneavoastră v-ați exprimat consimțământul sau până când vă exprimați intenția într-una din modalitățile prevăzute în prezenta politică de a nu mai păstra datele cu caracter personal furnizate;
  • situația în care o lege prevede obligativitatea retenției datelor personale, pentru menținerea datelor relevante pentru o investigație sau date care trebuie să fie păstrate în cazul unui litigiu.

  În funcție de scopurile în care prelucrăm datele dvs. cu caracter personal, divulgăm date către instituțiile și organismele statului, în condițiile legii (ITM, ANAF) sau către organele judiciare / de cercetare penală, în condițiile legii.

  În condițiile Procedurii de efectuare a investigațiilor din 9 octombrie 2018, aprobată prin Decizia nr. 161 din 9 octombrie 2018 privind aprobarea Procedurii de efectuare a investigaţiilor de către Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, ANSPDCP primește acces complet și imediat la orice date personale prelucrate de noi și la orice informații pe care le deținem cu privire la dvs., fără a putea opune caracterul confidențial al acestora.

  De asemenea, putem împărtăși datele dumneavoastră cu împuterniciții societății noastre (IT, furnizorii de cookie/push up) în condițiile descrise în Politica de cookie.

  Pentru prelucrarea datelor dvs. personale în condiții de siguranță pentru drepturile și libertățile dvs. fundamentale am luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protecția datelor personale, printre care, dar fără a ne limita la:

  • Toți salariații noștri semnează un acord de confidențialitate privind protecția datelor cu caracter personal prelucrate de aceștia pentru îndeplinirea atribuțiilor lor de serviciu;
  • Toți salariații sunt instruiți corespunzător cu privire la măsurile de securitate implementate de noi și  pe care trebuie să le respecte pentru protecția datelor cu caracter personal;
  • Folosim doar servicii externe oferite de prestatori care demonstrează că asigură un nivel ridicat de securitate a datelor cu caracter personal prelucrate în numele nostru;
  • Implementăm măsuri tehnice și organizatorice de securitate pentru protecția fizică a locațiilor în care prelucrăm date personale și a dispozitivelor pe care le folosim în activitatea curentă.

  Toate măsurile tehnice și organizatorice implementate de noi au scopul de a proteja datele dvs. personale împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale a acestora.

  În România, până la data actualizării prezentei Politici, nu s-a înființat un organism de certificare autorizat pentru a atesta faptul că respectăm legislația în vigoare cu privire la protecția datelor personale și nici nu a fost elaborat și aprobat un Cod de conduită la care să putem adera, motiv pentru care adoptăm, inclusiv ca măsuri de bune practici, orice mijloace de securitate posibile pentru a asigura un grad de protecție cât mai ridicat pentru datele personale pe care le prelucrăm.

  Pentru conformare la prevederile Regulamentului 679/2016, vă garantăm respectarea următoarelor drepturi:

  1. Aveți dreptul de a va retrage, în orice moment, consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării datelor personale efectuată înainte de retragerea acestuia. Retragerea consimțământului se face la fel de ușor ca acordarea acestuia, printr-un e-mail trimis pe adresa ortoprofil@ortoprofil.ro, sau la sediul nostru din Targu-Mures, Jud. Mures, Str. Primăriei nr. 3/B.
  2. Aveți dreptul de a primi acces la datele dvs. personale pe care le prelucrăm, iar noi vă oferim o confirmare că vă prelucrăm datele personale, sau nu, iar, în caz afirmativ, vă furnizam toate informațiile obligatorii prevăzute de art. 15 GDPR, precum și o copie a acestor date, dacă solicitați acest lucru, în formatul solicitat de dvs. și pe calea de comunicare precizată de dvs. în cerere.
  3. Aveți dreptul de a obține de la noi rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, precum și completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare. Trebuie să comunicăm rectificarea datelor dvs. personale destinatarilor datelor dvs. personale (dacă există).
  4. Aveți dreptul de a solicita ștergerea datelor personale pe care le prelucrăm.

  Suntem obligați să ștergem datele dvs. personale și vom face acest lucru fără întârzieri nejustificate, dacă se îndeplinesc următoarele condiții prevăzute de art. 17, alin 1 și 2 din GDPR:

  • datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  • vă opuneți prelucrării din motive legate de situația particulară în care vă aflați și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea (art. 21, alin. 1 GDPR) sau vă opuneți prelucrării în scop de marketing direct (art. 21, alin. 2 GDPR);
  • datele dvs. cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • datele dvs. cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care ne revine în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidența căruia ne aflăm;
  • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale în mod direct unui copil.

  În cazul în care am făcut publice datele cu caracter personal și suntem obligați să le ștergem, ținând seama de tehnologia disponibilă și de costul implementării, luăm măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, pentru a informa operatorii care vă prelucrează datele cu caracter personal că ați solicitat ștergerea de către acești operatori a oricăror linkuri către datele respective sau a oricăror copii sau reproduceri ale acestor date cu caracter personal.

  Vom refuza ștergerea datelor dvs. personale în următoarele condiții prevăzute expres de art. 17, alin. 2 GDPR:

  • dacă prelucrarea datelor personale este necesară pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare și la informare;
  • dacă prelucrarea datelor personale este necesară pentru respectarea unei obligații legale care prevede prelucrarea în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern care ni se aplică sau pentru îndeplinirea unei sarcini executate în interes public sau în cadrul exercitării unei autorități oficiale cu care suntem învestiți, dacă va fi cazul;
  • dacă prelucrarea datelor personale este necesară din motive de interes public în domeniul sănătății publice, în conformitate cu articolul 9 alineatul (2) literele (h) și (i) și cu articolul 9 alineatul (3) GDPR;
  • dacă prelucrarea datelor personale este necesară în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice, în conformitate cu articolul 89 alineatul (1), în măsura în care exercitarea dreptului dvs. la ștergerea datelor personale este susceptibil să facă imposibilă sau să afecteze în mod grav realizarea obiectivelor prelucrării respective;
  • dacă prelucrarea datelor personale este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
  1. Aveți dreptul de a solicita restricționarea datelor prelucrate în următoarele cazuri:
  • contestați exactitatea datelor și vom restricționa prelucrarea acestora pentru o perioadă care ne permite să verificăm exactitatea datelor;
  • prelucrarea este ilegală, iar dvs. vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
  • noi nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dvs. ni le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
  • vă opuneți prelucrării în conformitate cu art. 21 alin. 1 GDPR, pentru intervalul de timp în care verificăm dacă drepturile noastre legitime prevalează asupra drepturilor dvs.

  În cazul în care prelucrarea a fost restricționată în temeiul motivelor expuse mai sus, datele dvs. cu caracter personal pot, cu excepția stocării, să fie prelucrate numai cu consimțământul dvs. sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau pentru protecția drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important al Uniunii sau al unui stat membru.

  Dacă ați obținut de la noi restricționarea prelucrării, veți fi informat de către noi înainte de ridicarea restricției de prelucrare.

  1. Aveți dreptul la portabilitatea datelor. Puteți solicita în orice moment să primiți datele cu caracter personal care vă privesc și pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și aveți dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea noastră, în cazul în care:
  • prelucrarea se bazează pe consimțământ;
  • prelucrarea se bazează pe un contract încheiat între noi și dvs.
  • prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

  În exercitarea dreptului dvs. la portabilitatea datelor aveți dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la un operator la altul acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

  Exercitarea dreptului dvs. la portabilitatea datelor nu aduce atingere articolului 17 GDPR (dreptul la ștergerea datelor personale), deoarece respectivul drept nu se aplică prelucrării necesare pentru îndeplinirea unei sarcini executate în interes public sau în cadrul exercitării unei autorități oficiale cu care este învestit operatorul.

  Dreptul dvs. la portabilitatea datelor nu aduce atingere drepturilor și libertăților altora. 

  1. Aveți dreptul de a vă opune, în orice moment, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării datelor personale efectuate în temeiul art. 6, alin. 1, lit. e) sau f) din GDPR, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziţii.

  Oprim imediat prelucrarea datelor personale în cazul în care vă opuneți prelucrării, cu excepţia cazului în care demonstrăm că avem motive legitime şi imperioase care justifică prelucrarea şi care prevalează asupra intereselor, drepturilor şi libertăţilor dvs. sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă.

  Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor cu caracter personal care vă privesc, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv, iar noi vom înceta imediat prelucrarea datelor dvs. personale în scop de marketing direct.

  În contextul utilizării serviciilor societății informaționale vă puteți exercita dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale prin mijloace automate care utilizează specificații tehnice.

  În cazul în care prelucrăm datele dvs. personale în scopuri de cercetare științifică sau istorică sau în scopuri statistice, puteți, din motive legate de situația dvs. particulară, să vă opuneți prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc, cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini din motive de interes public.

  1. Aveți dreptul de a dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care vă privesc sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

  Dreptul dvs. de a dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată nu se aplică în cazul în care decizia:

  1. este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între dvs. şi noi;
  2. este autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care ni se aplică nouă şi care prevede, de asemenea, măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor dvs. legitime;
  3. dacă are la bază consimţământul dvs. explicit.

  În cazurile menţionate la literele (a) şi (c), punem în aplicare măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor dvs. legitime și vă garantăm cel puţin dreptul dvs. de a obţine intervenţie umană din partea noastră pentru a vă exprima punctul de vedere şi a contesta decizia.

  1. Aveți dreptul de a dreptul de a depune o plângere în fața ANSPCP. Datele de contact ale Autorității Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sunt: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România, Email: anspdcp@dataprotection.ro, Telefon fix: +40.318.059.211, +40.318.059.212, Fax +40.318.059.602.

  Puteți să vă exercitați toate drepturile printr-o cerere depusă la sediul nostru sau prin e-mail, folosind datele de contact din preambul.

  Contact și suport privind datele dumneavoastră personale E-mail: dpo@ortoprofil.ro Telefon: +40-265-208500   PLÂNGERI În situația în care considerați că datele dumneavoastră nu sunt prelucrate legal, aveți dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
  Nume Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
  Adresa B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România
  Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212
  E-mail anspdcp@dataprotection.ro
    Echipa ORTOPROFIL PROD ROMÂNIA S.R.L..