BURSA ORTOPROFIL PENTRU STUDENȚII DIN TÎRGU MUREȘ

Conducerea firmei OrtoProfil, reprezentată de dl. Frunda György și dr. Boga Ferenc, dorește să premieze excelența în studii și, în același timp, să încurajeze dezvoltarea intelectuală a studențiilor cu o situație materială modestă. În acest scop, vă oferim șansa de a primi una din cele 5 BURSE în valoare de 100 EUR/lună timp de un an universitar.

CINE POATE OBȚINE BURSA ?
Orice student înscris în anul universitar 2016-2017 într-o instituție de învățământ superior din Tîrgu Mureș, începând cu anul II de studiu.

CUM PUTEȚI APLICA PENTRU BURSĂ ?
Studenții interesați trebuie să completeze următorul FORMULAR DE SOLICITARE, care poate fi găsit la sediul central al companiei OrtoProfil, la sediul Ligii Studențiilor din Tîrgu Mureș.

Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă următoarele documente:

  1. CV-ul solicitantului și o scrisoare de intenție din care să rezulte situația socială a solicitantului și activitățile universitare și extracurriculare ale acestuia
  2. FORMULAR DE SOLICITARE completat corect și lizibil
  3. Scrisoare de recomandare de la un profesor
  4. Fiecare document justificativ din formularul de înscriere solicitat de finanțator.

Data limită pentru depunerea dosarelor este 30.11.2016.

Predarea dosarelor poate fi făcută la sediul OrtoProfil (str. Podeni nr.44/A, Tîrgu Mureș) sau la sediul Ligii Studenților (str. Nicolae Grigorescu nr.15, căminul 2 – parter, Tîrgu Mureș)

bursa-ortoprofil-01