Certificări

Evaluată de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS), compania OrtoProfil are contracte de furnizare a dispozitivelor medicale încheiate cu toate Casele de asigurări de sănătate judeţene din ţară. Acest lucru permite pacienţilor să beneficieze de subvenţia oferită de CNAS.

Din anul 2000,  OrtoProfil are implementat şi menţine cu succes sistemul de management al calităţii ISO 9001.