Sistem stomic unitar

Compania britanicã WELLAND se distinge pe piaþa mondialã a dispozitivelor pentru protezare stomii pãrin inovaþie ºi standard de calitate ridicat. Aceste produse, fabricate folosind rezultatele cercetãrilor de ultimã orã din domeniu, conferã pacienþilor siguranþã, confort ºi libertate în miºcare.

Afişare